خانه / کتاب و نشریات / کتاب‌شناسی‌تالش

کتاب‌شناسی‌تالش

کتاباخبارنامه‌ ،لنکرانی‌ میرزا احمد، به‌ کوشش‌ علی‌ عبدلی‌،ویراست دوم ، انتشارات‌ وزارت‌ امورخارجه‌ ۱۳۸۵تهران، ۲۵۶ صفحه‌.

–          شرح‌ وقایع‌ جنگهای‌ روسیه‌ علیه‌ ایران‌ در جبهه‌ تالش‌.

 ادبیات‌ تات‌ وتالش‌،(ایران‌ و جمهوری‌ آذربایجان‌)، عبدلی‌ علی‌، شرکت‌ سهامی‌انتشار، ‌ ۱۳۸۰ تهران، ۲۳۰ صفحه‌.

– تاریخچه‌ و نمونه‌ اشعار تاتی‌ و تالشی

 آفتاوَجار،عبدلی‌ علی‌، انتشارات‌ آرون‌، ‌ ۱۳۸۰ تهران، ۷۲ صفحه‌.

– مجموعه‌ سروده‌های‌ تالشی‌ و تاتی‌.

 تاتهاو تالشان‌ ، عبدلی‌ علی‌، انتشارات‌ ققنوس‌، ‌ ۱۳۶۹تهران ،   ۳۵۲صفحه‌.

– مطالبی‌ در زمینه‌ تاریخ‌، فرهنگ‌ و جامعه‌ تالش‌ و شهرک‌ تات‌ نشین‌ کلور خلخال‌.

  تالشی‌هاکیستند،عبدلی‌ علی‌،ویراست نخست ۱۳۶۳ ،انتشارات دهخدای انزلی ، ویراست دوم  انتشارات‌ققنوس‌،‌ ۱۳۶۹تهران،‌ ۲۴۸ صفحه‌.

– مقالاتی‌ در زمینه‌ تاریخ‌، زبان‌، جامعه‌، ادبیات‌ و بازارهای‌ تالش‌.

تاریخ‌ کادوسها،عبدلی‌ علی‌، انتشارات‌ فکر روز، ‌ ۱۳۷۸تهران، ۳۰۸ صفحه‌

– تاریخ‌ پیش‌ از اسلام‌ تالش‌ (کادوس‌).

 ترانه‌های‌ شمال‌ ، عبدلی‌ علی‌، انتشارات‌ ققنوس‌، ‌ ۱۳۶۸تهران، ۳۰۲ صفحه‌.

– مجموعه‌ای‌ از دو بیتی‌های‌ عامیانه‌ تالشی‌، گیلکی‌ و مازندرانی‌ .

 چهار رساله‌ در زمینه‌ تاریخ‌ وجغرافیای‌ تالش‌، عبدلی‌ علی‌، انتشارات‌ گیلکان‌، رشت‌۱۳۷۸، ۲۷۲ صفحه‌ .

– دربر گیرنده‌ چهار رساله‌ به‌ نامهای‌: جواهرنامه‌ لنکران‌، سفرنامه‌ توالش‌، اشعارونامه‌های‌ تاجماه‌،

فرهنگ‌ تاتی‌ و تالشی‌ ،عبدلی‌ علی‌، انتشارات‌ دهخدا، ‌ ۱۳۶۳بندرانزلی، ۱۴۴ صفحه‌.

– واژه‌های‌ تالشی‌ تالشدولا و تاتی‌ کلور خلخال‌.

 فرهنگ‌ تطبیقی‌ تالشی‌ – تاتی‌ – آذری‌ دیرین‌ ،عبدلی‌ علی‌، شرکت‌ سهامی‌ انتشار،‌ ۱۳۸۰تهران، ۶۲۰ صفحه‌.

–       واژه‌ نامه‌ چند لهجه‌ تالشی‌ و تاتی‌، واژه‌ نامه‌ آذری‌ دیرین‌، واژه‌ نامه‌ لنکرانی‌، دستورزبان‌تطبیقی‌ تالشی‌ و تاتی‌ و ۱۰۰ صفحه‌ مقدمه‌ و توضیحات‌ و کتاب‌شناسی‌  تالش‌.

     نظری‌ به‌ جامعه‌ عشایری‌ تالش‌،عبدلی‌ علی‌، انتشارات‌ موسسه‌ اطلاعات‌، تهران‌،۱۳۷۱، ۱۷۵ صفحه‌.

– بررسی‌ وضعیت‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ عشایر تالش‌.

 نگاهی‌ به‌ گذشته‌ تالش‌ ،  اسداف‌ فریدون‌ ، ترجمه‌ علی‌ عبدلی‌، مرکز اسناد و خدمات‌پژوهشی‌، تهران‌، ۱۳۸۴ .

 – مطالبی در زمینه تاریخ تالش شمالی از دوره سده های میانه تا انقلاب بلشویکی .

تاریخ تالش  ،عبدلی علی ، انتشارات جامعه نگر ، تهران ، ۱۳۸۵ ، ۳۷۵ صفحه .

– تاریخ تالش از زمانهای دور تا نهضت  جنگل ، با نگاهی نو و انتقادی به جغرافیای تاریخی ایران باستان .

 خوراک های تالشی ، عبدلی علی ، نشر جامعه نگر با همکاری مؤسسه تالش شناسی ، تهران ۱۳۸۶ ، ۸۰ صفحه .

– خوراک ها ، شیرینیجات ، مربا ها و رب ها ، و….   

ترانه های مردم و نغمه های شادی ،تالیف عیسی زاده احمد و مامئدوف نریمان ، ترجمهعبدلی علی

 انتشارات پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی ، تهران ، ۱۳۸۶، ۱۸۰ صفحه .

 – مجموعه ای از ملودی های سازی و آوازی تالسی و آذری ، گرد آوری شده در تالش شمالی

 مشاهیر تالش‌ ،عبدلی‌ علی‌، ناشرمؤلف‌، رضوانشهر ۱۳۷۸، ۲۰۸ صفحه‌.

– شرح‌ حال‌ و نمونه‌ آثار مشاهیر تالش‌ ایران‌ و جمهوری‌ آذربایجان‌.

جنگل و جنازه ،عبدلی علی ، ناشر مولف ، تهران ۱۳۵۸ ، ۴۸صفحه .

– مجموعه ای از سروده های فارسی و تالشی در قالب های آزاد و نیمایی و کلاسیک .

 تالش ؛ زادگاه زرتشت ، ( به دو زبان فارسی و انگلیسی، عبدلی علی، انتشارات انجمن تالشان مقیم تهران، ۱۳۸۵ ، ۴۰ صفحه .

 – طرح دیدگاهی نو در باره زادگاه  زرتشت و محل وزمان تبلیغ آیین او.

  تات های ایران و قفقاز ، عبدلی علی، ناشر مهدی رضایی ، تهران ، ۱۳۸۹ ، ۹۶ صفحه .

  – مروری بر تاریخ ، جامعه ، زبان و فرهنگ تاتها .

  تالشان کیستند ( ویراست سوم ) ،عبدلی علی، انتشارات جامعه نگر ، تهران ، ۱۳۹۱ ، ۴۳۲ صفحه .

 – چاپ سوم کتاب «تالشی ها کیستند» با تجدید نظر اساسی و افزودن مقالات متعدد جدید .
 فهلویات باباطاهر همدانی ، عبدلی علی،انتشارات مهدی رضایی،تهران،۱۳۹۲،۱۴۰ صفحه.

 ۱ – تصحیح ، گزینش و تطبیق سروده های با باطاهر همدانی
ایسپی رو تا کورا ، آرمین فریدی ، ناشر مؤلف ، رشت ۱۳۸۵

–          مجموعه ۱۳۰ دوبیتی به زبان تالشی

تالش‌ (منطقه‌ای‌ قومی‌ درشمال‌ ایران‌ )، بازن‌ مارسل‌، ترجمه‌ دکتر مظفر امین‌فرشچیان‌، انتشارات‌ قدس‌ رضوی‌، مشهد ۱۳۶۷،۲ جلد، ۷۶۵ صفحه‌.
– پژوهش‌ و مطالعاتی‌ در زمینه‌ جغرافیای‌ طبیعی‌، انسانی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ تالش‌.

    تاریخ‌ جامع‌ آستاراو حکام‌ نمین‌ ،نعمت‌ اللهی‌ بهروز، انتشارات‌ شیخ‌ صفی‌ الدین‌،‌ ۱۳۸۰اردبیل،۸۱۰ صفحه‌ .

– مطالبی‌ درزمینه‌ تاریخ‌، جغرافیا، فرهنگ‌، جامعه‌، مشاهیر و خاندانها.

تاریخ‌ و فرهنگ‌ نمین‌ ، ستوده‌ نمین‌ فرحبخش‌، انتشارات‌ شیخ‌ صفی‌، ‌ ۱۳۷۸اردبیل،۲۷۲ صفحه‌.

– تاریخ‌، فرهنگ‌، مشاهیر و جغرافیای‌ شهرستان‌ نمین‌.

جستارهایی‌ در تاریخ‌ تالش‌، در گستره‌ تاریخ‌ ایران‌، آقاجانی‌ عبدالکریم‌، نشرآنا،‌ ۱۳۷۸تهران، ۲ جلد، ۱۰۱۴ صفحه‌.

– تاریخ‌ ایران‌ و تالش‌، خاندانهاو طوایف‌.
   
چَم‌ ب‌َ را، حامدی‌ ناصر، انتشارات‌ کتاب‌ نیستان‌، ‌ ۱۳۷۸تهران، ۸۴ صفحه‌.

– مجموعه‌ اشعار تالشی‌.

در حصار سنگ‌ ،مسرور فرامرز، کادوسیان‌ ماسال‌، ماسال‌، ۱۳۸۰، ۵۷ صفحه‌ .

– مجموعه‌ شعر فارسی‌ – تالشی‌ .

دریا در تشنگی‌ ،مسرور فرامرز، مؤلف‌، ماسال‌، ۱۳۸۰، ۵۷ صفحه‌ .

– مجموعه‌ شعر فارسی‌ – تالشی‌ .

گستردگی‌ زبان‌ تالشی‌،مسرور فرامرز، قلمستان‌ هنر،‌ ،۱۳۸۳ماسال،۸۰صفحه‌

– بر رسی‌ برخی‌ از ویژگیهای‌ زبان‌ تالشی لهجه‌ ماسالی‌ .

منظومه‌ خندیله‌ پشت‌ ، مسرور فرامرز، بی‌ جا، بی‌ نا، بی‌ تا، ۴۸ صفحه‌.

–          شعر تالشی‌.

نامداران‌ ماسال‌،مسرور فرامرز، بی‌ جا، بی‌ نا، بی‌ تا، ۲۳۲ صفحه

‌ –          شرح‌ حال‌ ونمونه‌ آثار مشاهیرماسال‌ وشاندرمن‌

    فرهنگ تالشی ، مسرور ماسالی فرامرز، مؤلف ، ماسال ، ۱۳۸۶ ، ۳۴۵ صفحه

– واژه ها ، اصطلاحات ، افعال و مصادر ، دیگر ادات دستوری و عکس های رنگی.

برگزیده‌اشعار، سید عبدالقادر حسینی‌ و سیدمحمود شرفی‌ ، خادمی‌ارده‌ ابراهیم‌،انتشارات‌ تالش‌،‌ ۱۳۸۱ تهران، ۱۹۰ صفحه

‌- شرح‌ حال‌، نمونه‌ اشعار فارسی‌ وتالشی‌ .

   زبان‌ تالشی‌ گویش‌ خوشابر، حمید حاجت‌ پور، انتشارات‌ گیلکان‌، رشت‌، ۱۳۸۳٫

– بر رسی ساختار دستوری و آوایی زبان تالشی ؛ گویش خوشابر.

سرزمین‌ و مردم‌ فومنات‌، پندی‌ کیوان‌ ، انتشارات‌ حق‌ شناس‌، رشت‌، ۱۳۸۲٫

– مجموعه ای از مطالب تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی فومنات .

سیری‌ در کوچ‌ نشینان‌ تالش‌، شکوری‌ چنگیز، انتشارات‌ آذر خزر، پره‌ سر، ۱۳۸۲،۲۱۸ صفحه‌ .

– بر رسی‌ وضعیت‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ عشایر تالش‌ .

شهر من‌ ماسوله‌ ، فروغی‌ ماسوله‌ ناصر – شرفی‌ ماسوله‌ فرهاد، شهرداری‌ ماسوله‌،‌ ۱۳۷۲ماسوله، ۵۶ صفحه‌.

–          مونوگرافی‌ شهرک‌ تاریخی‌ ماسوله‌

عرفا وعلمای‌ عنبران‌ ، شفیقی‌ هارون‌، بی‌ نا، ‌ ۱۳۶۵تهران، ۱۲۲ صفحه‌.

– شرح حال گروهی از شخصیت های دینی عنبران

گنجینه‌ تالش‌ ، شکوری‌ چنگیز، بی‌ چا، بی‌ نا، ناشرمولف‌ با همکاری‌ نشر گیلکان‌، ۱۱۲صفحه‌.

– شرح‌ حال‌ و نمونه‌ اشعار شاعران‌ تالش‌.

گویش تالشی عنبران ، امیریان بودالالو  ربابه ، تهران ، جامعه نگر ، ۱۳۸۴، ۱۷۰ صفحه .

– بر رسی زبان تالشی گویش عنبران .

مقالات‌ سید نیکی‌ ، صلابسرایی‌ ناوی‌ خاص‌ الدین‌، به‌ کوشش‌ شهرام‌ آزموده‌، بی‌ جا،بی‌ نا، ۱۳۷۸، ۵۵ صفحه‌.

– شرح‌ حال‌ و حکایاتی‌ از عرفا و مشایخ‌ تالش‌ و ایران‌.

    مسلَهَ رُ خُن ، شمسی پور جمشید ، ناشر مؤلف ، رشت ۱۳۷۳  .

– منظومه ای به گویش تالشی جنوبی .

افسانه های عامیانه ماسال ، عاشوری امیر قلی ، ؟ ، صومعه سرا ، ۱۳۸۵ ، ۲۶۰ صفحه .

–  مجموعه ای از افسانه های تالشی و تحلیل و طبقه بندی ساختاری آن .

    تالشنامه ، حسینی نژاد سیدنهضت ، انتشارات بلور ، رشت ، ۱۳۸۹ ، ۶۹۶ صفحه .- خاطرات، شرح حال ، تاریخ ، انساب .

     سیری در زندگی تالش ها ، بخشی زاده آلیانی اسمعیل  ، انتشارات دایره سبز ، تهران ، ۱۳۹۱ ، ۴۳۴ صفحه . – تاریخ ، فرهنگ ، جامعه ، جغرافیا .
    نقل و نبات ،  امیر قلی عاشوری ، انتشارات فرهنگ ایلیا ، رشت ، ۱۳۸۸ ، ۱۴۰ صفحه . – چیستان ، امثال ، قصه ، شعر .

     تاریخ شفت ، نادر افشاریان ،انتشارات فرهنگ ایلیا،رشت ، ۱۳۸۸ ، ۷۳۰ صفحه .  – تاریخ ، جغرافیا.
  در فصل زخم تبر، مسرور ماسالی فرامرز ، بی نا ، ماسال ، ۱۳۸۷، ۹۶ صفحه .

 -مجموعه اشعار فارسی و تالشی .

    حماسه تالش، مسرور ماسالی فرامرز، بی نا ، ماسال ، ۱۳۸۷ ، ۶۸ صفحه .

  – مجموعه اشعار تالشی و فارسی .

    همراه با غزل، مسرور ماسالی فرامرز ، بی نا ، ماسال ، ۱۳۸۷ ، ۷۴ صفحه .

  – مجموعه اشعار فارسی و تالشی .

    لغت نامه تالشی ، رفیعی دکتر علی ، انتشارات دانشگاه گیلان ، رشت ، ۱۳۸۶ ، ۲۸۲ صفحه.

  – لغات ، ترکیبات ، اصطلاحات و ضرب المثل های تالشی فومنات .

تالشستون ، فریدی هفتخوانی آرمین ، انتشارات فرهنگ ایلیا، رشت ، ۱۳۸۷ ، ۱۵۰ صفحه .

  – مجموعه ۱۳۰ دوبیتی تالشی .

    زبان تالشی – توصیف گویش مرکزی، رضایتی  خاله دکتر محرم ، انتشارات فرهنگ ایلیا، رشت ۱۳۸۶ ،۱۴۴ صفحه .

     –  دستور نامه تالشی .

     گسکر -شهری مدفون شده در هفت دغنان– ، به کوشش ولی جهانی ، پژوهشگاه میراث فرهنگی ، رشت ، ۱۳۸۵ ، ۱۱۸ صفحه

– مجموعه مقالات مربوط سایت تاریخی خرابه های شهر گسکر .

    نقش و رنگ دستبافته های تالش ، قاسمی مریم ،انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی ، رشت ۱۳۸۶، ۲۶۰ صفحه .

 – مستند سازی صنایع دست بافت تالش .

     امثال و حکم تالشی – ضرب المثل ها و کنایه های تالشی دو حوزه شرق و غرب رود خانه شفارود، شعبانی نبی الله ، انتشارات جامعه نگر ، ۱۳۸۸ ، ۱۶۰ صفحه .

 –  مجموعه ای از ضرب المثل های تالشی .

     فرهنگ موضوعی تالشی به فارسی ، رضایتی دکتر محرم و خادمی ابراهیم ، انتشارات دانشگاه گیلان، ۱۳۸۷ ، ۲۸۰ صفحه .

 – لغات ، ترکیبات و کنایات تالشی مرکزی .

    نقل های تالشی ( با گویش کرگانرودی) ، زینلی عباد ( حسن) ، انتشارات جامعه نگر ، ۱۳۸۸، ۲۸۸ صفحه .

 -مجموعه ای از افسانه های تالشی با آوانگاری و ترجمه فارسی.

تاریخ شفت ، پ‍روی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌پ‍ور ن‍ص‍ی‍رم‍ح‍ل‍ه‌ ، انتشارات حرف نو ، رشت ،۱۳۸۷، ۸۰ صفحه .

  – مطالبی در زمینه تاریخ و جغرافیای شفت

    نگاهی به ماسوله روستا ،  مجید دوخته چی زاده ، انتشارات سروش ، تهران ، ۱۳۶۳ ، ؟ صفحه .

  – شامل مجموعه ای است از عکسهای سیاه و سفید با نگاهی به طبیعت و زندگی مردم در ماسوله

کتاب ماسوله ، مولف ؟ ، انتشارات ایلیا ، رشت ، ۱۳۸۶ ، ۱۳۲ صفحه .

  – نگاهی اجتماعی ، فرهنگی و جغرافیایی به ماسوله .

 گسکر؛ شهر مدفون شده در جنگل هفت دغنان (مجموعه مقالات گزارش فصل دوم) ، ولی جهانی ، انتشارات ایلیا، رشت ، ۱۳۸۸ ، ۱۱۲ صفحه .

 – ادامه سلسله گزارش‌های باستان‌شناسی در خرابه های شهر گسکر. که دومین شهر صنعتی تالش بوده

     ت‍اری‍خ‌، ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آس‍ت‍ارا ، داود ع‍دال‍ت‌ ، انتشارات دهسرا ، رشت ، ۱۳۸۱ ، ۳۲۰ صفحه .

– بررسی سوابق فرهنگی، تاریخی، بناهای قدیمی و بقاع متبرکه شهرستان آستارا

     سرگذشت تالشان ، اسدی دارستانی اسماعیل، انتشارات بلور ، رشت ، ۱۳۸۸ ،۱۹۲ صفحه .

–  مطالبی در زمینه تاریخ و جغرافیای و مردم تالش

     افسانه های تالشی ، بخشی زاده اسماعیل ، انتشارات هزاره ققنوس، تهران ، ۱۳۸۸ ، ۷۶ صفحه.

 – مجموعه ای از افسانه های تالشی به زبان فارسی .

    قلعه رود خان بزرگترین دژ گیلان ؛ تاریخچه و معماری ، صادقی نژاد مقدم آذر ، انتشارات گنجینه هنر ، تهران ، ۱۳۸۶، ۲۶۰ صفحه .

 – بررسی و تحقیق در زمینه تاریخچه و معماری دژ قلعه رودخان .

    زبان مردم ماسوله ، میرشکرایی محمد و بهروزیان عبدالرحیم ، انتشارات پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، تهران ۱۳۸۳ ، ۱۴۰ صفحه .

 – بر رسی آوایی ، دستوری تالشی ماسوله و شماری از واژه های آن گویش . محققان به اشتباه زبان مردم ماسوله را جدای از زبان تالشی پنداشته اند.

    تالشدولاب در سرزمین کادوس، غفوری لتوم بازعلی ، انتشارات بازرگان ، رشت ، ۱۳۹۰ ،۲۹۴ صفحه .

  – مختصری از تاریخ ، جغرافیا و فرهنگ تالشدولاب و معرفی شهر ها و روستاهای آن دیار .

     ” گل بانگ تالش “ رضایتی کیشه خاله محرم،مجموعه مقالات همایش فرهنگ و تمدن تالش” ، جلد ۱ ، اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان، رشت ، ۱۳۸۹ ، ۳۹۶ صفحه .

 – مجموعه مقالات همایش فرهنگ و تمدن تالش ، جلد اول : زبان و فرهنگ .

     موسیقی قوم تالش ، کاظمی بهمن ، انتشارات متن ، تهران ، ۱۳۸۹ ،۲۶۸ صفحه .

 – بررسی موسیقی قوم تالش همراه با نت ملودی ها و فایل DVD اجرا کنندگان ملودی ها .

     موسیقی تالشی ،  فریدی آرمین  ، انتشارات سوره مهر ، رشت ، ۱۳۸۹ ، ۲۶۰ صفحه .

 – معرفی ترانه های تالشی همراه با نت و فایل mp3 ترانه ها در ۴  CD .

     شاعران تالش ایران و جمهوری آذربایجان ، یاسر کرم زاده ، انتشارات ایلیا ، رشت ،۱۳۹۰ ، ۲۶۴ صفحه .

– گزیده اشعار تالشی شاعران تالش

Print Friendly, PDF & Email

درباره‌ی مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد کنید *