خانه > بایگانی/آرشیو برچسب ها : کوهها،تالش،اردبیل،مورفولوژی،دکترگلزاد،دکترجداری

بایگانی/آرشیو برچسب ها : کوهها،تالش،اردبیل،مورفولوژی،دکترگلزاد،دکترجداری

ناپایداری دامنه های غربی کوههای تالش

ناپایداری دامنه های غربی کوههای تالش و اثرات مورفولوژیکی آن بر دشت انباشته اردبیل دکتر نادر گلزاد ننه کران / دکتر جمشید جداری عیوضی  چکیده: دشت اردبیل بعداز دوره ائوسن، توسط گسل ها ( نئور، هیر ، عنبران و… ) به صورت یک چاله فرو افتاده در آمده است و تشکیلات حساس به فرسایش دوران کواترنری روی آنها را پر کرده است. از اویل تا اوسط دوران الیگوسن نیز،ارتفاعات منطقه مرتفع گردیده و دوره بعدی فرسایش آغاز گردیده است. کوهزایی …

بیشتر بخوانید »