خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : جام شال، شاهرودخلخال،تاریخ،جعل، پانتورکیسم

بایگانی/آرشیو برچسب ها : جام شال، شاهرودخلخال،تاریخ،جعل، پانتورکیسم

تحریف تاریخ با دستاویز جام شال

جام شال

چنان که در خبر مربوط به « جام شال » اشاره شد، پس از کشف جام یادشده در دهستان شال از توابع بخش شاهرود خلخال، مدیرکل میراث فرهنگ و گردشگری استان اردبیل، بی درنگ در یک گفتگوی خبری آن جام را متعلق به تمدن ماننایی و منسوب به تمدن خیالی پان ترک ها، معرفی کرد. در حالی که اگرآن جام مربوط به دوره قاجارها هم بود، مدتی طول می کشید تا بشود به تحقیق، درباره اش اظهارنظر کرد. تاچه رسد …

بیشتر بخوانید »