خانه / بایگانی برچسب: تالش ، تالشان

بایگانی برچسب: تالش ، تالشان

بازی های محلی تالشانِ شفت و فومن

رضا قربانی ریک    مردم هر گروه و جامعه انسانی با توجه به فرهنگ واقلیم خاص خود جهت گذراندن اوقات فراغت خود یک سری بازی ها و سرگرمی ها یی دارند.که این بازی ها نماد هایی از فر هنگ آنان را نمایان می سازد با توجه به بررسی های بعمل آامده بازی های محلی شفت و فومن که در گذشته بسیار مورد استفاده قرار  می گرفت، عبارتند از : ۱ـ لپه بازی(۱) :  lape bazy ۲ـ پیگله بازی :    pigale bazy …

ادامه نوشته »