خانه > زبان و ادبیات تالش (پەڕە 7)

زبان و ادبیات تالش

تالش ، تالشان ، تالشها ، مقاله های مربوط به ادبیات و زبان تالش

برخی ویژ گی های زبان تالشی

لیثی حبیبی   کلوری آو چه روشونه – روشون و آوتاو دَخونه  هر کسی هینته واتشه – بلبلیمه بی بوزونه .  کمتر کسی را دیده ام که به زبانی غیر از زبان مادری خود و زبان ملی ما – فارسی – بتواند چنین بسراید و گوشه های پنهانش را دریابد. Related Posts: شرح واژگان غزلی از هوشنگ ابتهاج زبان مادری را آسان بنویسیم و آسان بخوانیم تالشی، تاتی، کردی و… لهجه های فارسی نیستند تراژدی تلخ سرقت ادبی معرفی یک …

بیشتر بخوانید »